In english   
EKL
 Põhikiri
 EKL juhatus
 Koosolekud
 Astu liikmeks
Eesti Kiirabid
 Abi kutsumine
 Piirkonnad
 Kodulehed
Info
 Uudised
 Heategijad
 Kiirabi suvepäevad
 Juhendid kiirabitöötajale
Toimetamised
 Valujoonlaud
 Kvaliteediindikaatorid kiirabis
 Konverentsid
 Projektid
 Koolitus
 Terapeutiline hüpotermia
Põnevat
 Lugemist
 Pildialbumid
 Internet
Seadusandlus
 Katastroofimeditsiin
 Terviseamet
Lugemist | Erakorralise (kiirabi) ars...
 

Erakorralise (kiirabi) arsti koolitus Ameerika Ühendriikides

  California Davise Ülikooli Erakorralise Meditsiini Kliinik.

California Davise Ülikooli erakorralise meditsiini ja toksikolloogia divisjon (kliinik) tagab erakorralise arstiabi kogu selle mahus alates kriitiliselt haigete või -vigastatud patsientide elustamisest ja seisundi stabiliseerimisest kuni väikeste probleemide kiire lahendamiseni.

Teenistust toetab täies mahus kaasaegne tehnoloogia nagu erakorraline kompuutertomograafia, magnet resonants tomograafia, ultraheli uuringud, angiograafia ja ööpäevane täislabori ja radioloogiateeistus. Eri teenistustena kuuluvad siia helikopteri kiirabibrigaad , pediaaatriline kiirabiosakond, osariigi mürgistuskontrolli keskus ja kiirabi koolituskeskus.

Erakorralise (kiirabi) arstiabi residentuur on üles ehitatud riikliku programmi järgi, tagades residendile koolituse nii trauma, toksikoloogia kui linna- ja maapiirkondade patsientide erakorralise arstiabi osas.

Õppeprogramm:

Erakorralise arstiabi residentuur avati 1989 aastal ja esimene lend lõpetas 1993 aastal. Programm on 3 aastane blokkõpe. Lõpetajad saavad Ameerika Erakorralise Arstiabi Nõukogu sertifikaadi. Õppijad veedavad õppeajast 70% 475-kohalises California Davise Ülikooli Meditsiinikeskuses (Kliinikumis) ja 30 % ajast Kaiseri maa-haiglas South Sacramentos.

Kliiniline haridus:

Kliiniline koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et anda vajalikud oskused nii keerulisel alal, kui erakorraline arstiabi, kolme aastaga. Kaks koolituskeskust tagavad balanseeritud ja teineteist täiendava hariduse. Residendi ülesanded ja õigused kasvavad koos õppestaazhiga. Seenior-residendi (kolmanda- aasta residendi) tööülesanded ei erine oluliselt osakonna arsti omast.

Didaktilised konverentsid:

Viis tundi nädalas on eraldatud loengutele, patoloogilis-anatoomilistele konverentsidele, seminaridele ja iseseisvale tööle erakorralise arstiabi alal. Konverentsidel osalevad mõlema baasi residendid ,õppejõududeks on erakorralise medistiini osakonna arstid ja külalisprofessorid. ATLS ja APLS programmid algavad üsna koolituse alguses. Residentidel on osa ka õppetöös.

California Davise Ülikooli Kliinikum näeb aastas enam kui 60.000 patsienti, kellest 30 % sattub haiglasse eluohtliku haigestumise või trauma tõttu, üle 60% kõikidest patsientidest haiglas läbib erakorralise meditsiini osakonna.Kliinik on ka ainus piirkonna traumakeskus, kus aastas ravitakse üle 4000 kriitilises seisus trauma, millest 80% on nürid traumad. Haigla juures asub ka piirkonna kiirabi keskus koos 911 dispetsheriga. Siin asub ka “lendava kiirabi” helikopetrteenistus ja toksikoloogia keskus. Residendid osalevad nii maa kui õhu kiirabi töös.

Erakorralise meditsiini osakonnas on 42 voodikohta, eraldi pediaatriline osakond ja oma radioloogia ja laboriosakond.

Kaiseri haigla erakorralise meditsiini osakond teenindab aastas umbes 30.000 patsienti, näidates residentidele eelkõige maa-piirkonna haigla tööd. Patsiendid erinevad oluliselt Ülikooli kliinikumi omadest, samuti on maa piirkonna haigla juhtimine ja finantseerimine teistsugune kui ülikooli oma ja ka sellest saavad residendid koolituse.

Teaduslik töö:

Kõik residendid saavad oma karjääri jooksul tegeleda ennast huvitava uurimistööga ja seenior residendid kannavad oma töid ette vastavatel konverentsidel. Nii on avatud residentidel lõpetamise järel ka juurdepääs akadeemilisele tööle ja osakondade juhtimisele haiglates.

Kliinilise rotatsiooni plaan (arv blokke):
 
 Eesti Kiirabi Liit, Riia 18, 51010 Tartu, EE672200221005141882 ekl@kiirabi.ee