In english   
EKL
 Põhikiri
 EKL juhatus
 Koosolekud
 Astu liikmeks
Eesti Kiirabid
 Abi kutsumine
 Piirkonnad
 Kodulehed
Info
 Uudised
 Heategijad
 Kiirabi suvepäevad
 Juhendid kiirabitöötajale
Toimetamised
 Valujoonlaud
 Kvaliteediindikaatorid kiirabis
 Konverentsid
 Projektid
 Koolitus
 Terapeutiline hüpotermia
Põnevat
 Lugemist
 Pildialbumid
 Internet
Seadusandlus
 Katastroofimeditsiin
 Terviseamet
Konverentside ettekannete ... | Konverents KIIRABI 2000 | MISSUGUSED OLID HAIGLAEELS...
06. mai 2000
   -     MISSUGUSED OLID HAIGLAEELSE ELUSTAMISE TULEMUSED EESTIS 1999a?
      On teada, et haiglaeelse äkksurma esinemissagedus moodustab keskmiselt 0,1 – 0,2% üldpopulatsioonist, ehk 1 - 2 juhtu 1000 elaniku kohta. Äkksurma põhjustest domineerib kardiaalne patoloogia ja neid surmajuhtumeid analüüsitakse kõige sagedamini.
Haiglaeelsete elustamiskatsete arv ja tulemused antud regioonis võimaldavad hinnata selle regiooni erakorralise meditsiiniabi süsteemi efektiivsust.Arenenud riikides sõltuvalt piirkonnast võib elustatud ja ellujäänud haigete arv moodustada keskmiselt kuni 20%. Urbaniseeritud haldusüksustes on ellujäämise võimalus oluliselt suurem, kui maal. Samas väga suurtes linnades (populatsiooniga üle mitme miljoni) halvenevad elustamiskatsete tulemused märgatavalt. Elustamiskatsete tulemuste hindamisel eristatakse äkksurma juhtumeid, mis on tekkinud: 1) tunnistajateta, 2) tunnistajate ja 3) kiirabibrigaadi juuresolekul. Teise grupi juhtumid on eriti informatiivsed, kuna nende puhul on võimalik määrata olulised ajaintervallid alates vereringeseiskuse momendist ning hinnata juures olnud inimeste ja kiirabibrigaadi tegevuse efektiivsust. Edukas on selline elustamiskatse, mille järgi haige lahkub haiglast koju säilunud kesknärvisüsteemiga. Eesti kiirabi töö kvaliteedi jätkuva parandamise eesmärgil kuuluvad alates jaanuarist 1999a. kõik kiirabibrigaadide poolt teostatud haiglaeelsed elustamiskatsed registreerimisele ühtsele standardiseeritud elustamiskaardile. Täidetud elustamiskaardid esitatakse iga kvartali möödumisel Eesti Kiirabi Liidule (Tartu, Riia 18).
Kogutud andmete analüüsi põhjal hinnatakse haiglaeelsete elustamiskatsete sagedust ja nende tulemusi erinevates regioonides ning riigis tervikuna. Allpool esitatud tabelis on elustamiskatsed, mis toimusid väljaspool haiglat. Elustamiskatset on hinnatud esmaselt efektiivseks, kui oli taastunud spontaanne vereringe.

Sellised üldarvud ei ole siiski piisavalt informatiivsed. Utstein Consensus Conference (1990) nõuete kohaselt hinnatakse ja võrreldakse eeskätt neid haiglavälised elustamiskatsed, kus äkksurmal oli eeldatav kardiaalne etioloogia ning surmahetk (kollaps) täheldatud tunnistajate (mitte kiirabibrigaadi) poolt.
Eestis oli selliseid elustamiskatseid 179. Nendest 20 (11,2%) olid edukad.
Ellujäänud haigetest 11 (55%) on elustatud Tartus. Ellujäämise võimalus tunnistajate juuresolekul tekkinud äkksurma korral oli maksimaalne haigetel, kelle juurde kiirabibrigaad jõudis 4 minutiga alates kiirabikutse saamise hetkest ning praktiliselt puudus ajaintervalli korral üle 7 minuti.
Seega tuleb otsida uued võimalused haiglaeelsete elustamiskatsete tulemuste parandamiseks.

       
     
     
     

 Eesti Kiirabi Liit, Riia 18, 51010 Tartu, EE672200221005141882 ekl@kiirabi.ee